Yrityspalveluseteli
comgarden_communication_jungle

Hanki yrityspalvelusetelilläsi laadukasta ja tuloksellista viestintää!

 

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille (kotipaikka ja/tai toimipaikka Jyväskylässä). Jyväskylän kaupungin yrityspalvelusetelin arvo on 5 000 euroa, josta yritysten omavastuuosuus on 20 %. 

Comgarden tarjoaa yrityspalvelusetelin saaneille asiakkaille seuraavia palvelutuotteita (tarkemmat palvelukuvaukset alla):

 • Viestintäsuunnitelma
 • Viestintäkoulutuksia
 • Kriisiviestintä
 • Viestintäsparraus
 • Viestinnän johtaminen
 • Kansainväliset mediasuhteet

PALVELUTUOTEKUVAUKSET

VIESTINTÄSUUNNITELMA

Viestintäsuunnitelma on kaikkien viestintätoimintojen kivijalka, jolla tämä osa-alue liitetään yrityksen liiketoimintaan sekä sen tukemiseen. Tarkoituksenmukaisella viestinnällä yritys voi toimia entistä paremmin eri sidosryhmien kuten asiakkaiden, yhteiskunnan, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa.

Suunnitteluprosessi alkaa asiakkaan kanssa yhdessä tehtävästä tarvekartoituksesta, jossa käydään läpi nykyisten viestintätoimenpiteiden tila sekä asetetut ja saavutetut tavoitteet. Lisäksi kerätään palautetta viestinnän toimivuudesta nykyhetkellä.

Kun kartoitusanalyysi on valmis, siirrytään määrittämään ydinviestit, kohderyhmät, kanavat, tavoitteet sekä roolit ja resurssit. Hyvä viestintäsuunnitelma tukee yrityksen jokapäiväistä liiketoimintaa monella eri sektorilla.

Sisältö:

 • Nykytilan kartoitus
 • Ydinviestien määrittäminen
 • Kohderyhmien määrittäminen
 • Kanavien valitseminen (esim, printti, digi (nettisivut, some)
 • Tavoitteiden ja analysointimittareiden asettaminen
 • Roolit ja resurssit

Toteutus:

Lopputuloksena selkeästi vaiheistettu sekä helposti toteutettavissa ja seurattavissa oleva viestintäsuunnitelma, joka kehittää yrityksen viestintää, tukee liiketoimintaa ja auttaa mediapresenssin saamisessa sekä hallitsemisessa. Viestintäsuunnitelman tekemisen kesto on viisi päivää. 

 

VIESTINTÄKOULUTUKSET

Viestintäkoulutuksilla yrityksen oma henkilökunta valmennetaan paremmiksi ja taitavimmiksi viestijöiksi sekä toimimaan sujuvasti eri medioiden kanssa.

Sisältö:

 • Lehdistötiedote
  • Koulutamme vuosien kokemuksella, kuinka tehdään laadukas lehdistötiedote, joka ylittää uutiskynnyksen ja saa aikaan haluttua vaikutusta.
 • Lehdistötilaisuudet
  • Koulutamme, kuinka tehdään hyvä kutsu, varataan sopiva paikka, kontaktoidaan halutut mediat sekä tehdään läpijuoksultaan laadukas tilaisuus
 • Lehdistö- ja vaikuttajasuhteiden ylläpito
  • Koulutamme, mitkä ovat parhaimmat keinot olla yhteydessä tärkeimpiin päättäjiin, viranomaisiin sekä lehdistöön. Suhteet on hyvä pitää kunnossa, vaikka ns. mitään mullistavaa ei olisikaan menossa.
 • Sitouttavan sisällön tuotanto
  • Koulutamme, kuinka tuotetaan parhaimman vaikutuksen tuottavaa sisältöä valituille kohderyhmille. Lisäksi valmentaudutaan tuottamaan oikeata materiaalia kuhunkin yrityksen käyttämään kanavaan.

Toteutus:

Jokainen koulutus kestää yhden päivän ja ne toteutetaan valmennuksina, jotka sisältävät tarkoituksenmukaisia harjoituksia. Valmennusosiot valitaan osallistujan työroolin mukaisesti.

 

VIESTINTÄSPARRAUS

Viestintäsparrauksessa yrityksen oma viestinnän henkilökunta saa jatkuvaa sparrausta suoraan omaan toimintaansa. Sparraaja hoitaa viestintää (esim. asiakaspalvelua, tiedotteen tekemistä, somejulkaisujen tekemistä) henkilökohtaisesti asiakkaan luona yhdessä henkilökunnan kanssa ja tekee ns. on-the-scene-viestintää. Sparraus on tarkoitettu jokapäiväisen viestinnän tukemiseen ja valmentamiseen pidemmälle ajanjaksolle.

Sisältö:

Sparraaja ja yrityksen viestinnästä vastaava henkilö tai henkilöt hoitavat yhdessä yrityksen viestintää kerran viikossa yhden päivän ajan. Päivän aikana tartutaan tuoreeltaan viestinnän haasteisiin sekä ratkaistaan ja opitaan niistä.

Viikoittain käydään myös läpi esille nousseet kysymykset ja palautteet, joiden myötä yrityksen viestintää pystytään ohjaamaan oikeaan suuntaan pitkäjänteisesti, eikä uuden osaamisen käytännön oppiminen jää vain esimerkiksi yhden koulutuskerran varaan.

Toteutus:

Sparraus järjestetään viitenä peräkkäisenä viikkona, kerran viikossa. Sparrauksen kesto on yhteensä viisi päivää. Sparraukset järjestetään asiakasyrityksen luona, mielellään sparrattavan tai sparrattavien omilla työpisteillä, jossa toimintaympäristö on valmiiksi tuttu ja voidaan keskittyä ratkaisemaan kohdattuja haasteita sekä oppimaan uusi viestintäkeinoja eri kanavissa.

 

KRIISIVIESTINTÄ

Kriisiviestintä on varautumista mahdolliseen kriisiin, tarkoituksenmukaista toimimista sellaisen aikana sekä tilanteen jälkihoitoa. Koulutuksen myötä yrityksellä on valmius kriisiviestintään sekä selkeä strategia toimia sellaisen aikana.

Sisältö:

 • Kartoitetaan kriisiviestinnän nykytila
 • Määritetään kriisiviestintäsuunnitelma toimenpiteineen ja rooleineen siitä, kuinka toimitaan mahdollisessa kriisitilanteessa
 • Pidetään kriisiviestintäharjoitus kuvitellun tilanteen pohjalta
 • Analysoidaan harjoituksen kulku, kerätään palaute
 • Valmentaudutaan eri tyyppisten kriisien hallitsemiseen (asiakaspalaute, onnettomuus, tuotevika jne.)

Toteutus:

Kokonaisuuden kesto on viisi päivää. Ensimmäisenä päivänä kartoitetaan nykytila sekä luodaan räätälöity kriisiviestintäsuunnitelma. Muina päivinä harjoitellaan kuvitellun kriisitilanteen viestintää sekä opitaan ja kehitetään sen pohjalta toimintaa tulevaisuutta varten. Lisäksi valmennetaan määritellyt roolit jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti.

 

VIESTINNÄN JOHTAMINEN

Mitä viestinnän johtaminen vaatii toimitusjohtajalta tai muilta johtavassa asemassa olevilta? Viestinnän johtaminen -valmennuksessa käydään läpi, miksi viestintä pitäisi olla aina osa laajempaa päätöksentekoa sekä esimerkiksi hallitustyöskentelyä yrityksestä riippumatta. Lisäksi havainnollistetaan hyvän viestinnän vaikutukset yrityksen imagoon sekä liiketoimintaan. Vaikutukset tietysti toimivat myös päinvastoin, ja niitä sudenkuoppia on syytä välttää.

Sisältö:

 • Kartoitetaan viestinnän merkitys nykyisessä liiketoimintamallissa
 • Käydään johtajan tai johtajien kanssa läpi viestinnän merkityksellisyys ja keinot liiketoiminnan tärkeänä osa-alueena
 • Sparrataan johtajia pitämään huoli siitä, että koko organisaatiota kannustetaan ja koulutetaan parempaan ja tarkoituksenmukaisempaan viestintään kaikilla toiminta-alueilla
 • Tehdään johtajien viestintäsuunnitelma

Toteutus:

Kokonaisuuden kesto on viisi päivää. Ensimmäisenä päivänä kartoitetaan nykytila sekä sparrataan viestinnän merkityksestä osana kokonaisvaltaista liiketoimintaa. Muina päivinä opetellaan taitojen viemistä muun organisaation käyttöön sekä tehdään johtajien viestintäsuunnitelma.

 

KANSAINVÄLISET MEDIASUHTEET

Kuinka toimia kansainvälisen median kanssa ja saada näkyvyyttä ulkomailla? Kansainväliset mediasuhteet -palvelutuote vastaa näihin kysymyksiin. Palvelu on suunnattu sellaisille yrityksille, joilla on jo liiketoimintaa ulkomailla tai sellaista ollaan suunnittelemassa.

Sisältö:

 • Potentiaalisten medioiden kartoitus ja kontaktointi
 • Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen
 • Haluttujen viestien ja tavoitteiden määrittäminen
 • Mediaseuranta ja raportointi

Toteutus:

Palvelu toteutetaan viiden päivän mittaisena. Palveluun kuuluu aloitustyöpajana sekä yhteissparrauksena, jossa asiakasyritykselle valmistellaan kontaktit ja tarvittavat tilaisuudet kansainvälisen median kanssa verkostoitumiseen ja näkyvyyden saamiseen.

Tarvitsetko jeesiä hakuprosessissa tai haluatko lisätietoja palvelutuotteista? Autamme mielellämme!

Sami Kolsi, 050 560 7293, sami.kolsi@comgarden.fi

Joni Pakarinen, 044 577 4986, joni.pakarinen@comgarden.fi

Tule käymään

Ota yhteyttä

Comgarden Oy
2812218-1

Kauppakatu 28 A 1 
40100 JYVÄSKYLÄ

Puh. 0505607293

info@comgarden.fi

Seuraa meitä facebookissa